Bazénová chemie - jak na čištění bazénu a vody

 

Bazénová chemie pro kříšťálově čistou vodu Vašeho bazénu. Chloubou každého majitele bazénu je čistá voda, ve které je potěšení se koupat. Aby nám voda vydržela čistá a nezávadná po celou koupací sezonu, musí se dodržovat několik pravidel. Osvědčeným přípravkem je chlorová řada Aquamar nebo bezchlorová řada BlueOne. Bazénová chemie Aquamar patří mezi nejúčinnější bazénovou chemii. Alternativou je bezchlorová chemie BlueOne, je vhodná pro bazény všech druhů a velikostí, má vyvážený poměr aktivních látek a chlóru, je bezpečná a šetrná pro vás i bazén. 

Aby se čistá a hygienicky nezávadná voda udržela po celou koupací sezónu, je nutné dodržovat několik základních pravidel. Je třeba si připomenout, že v létě, tedy v období, kdy se koupeme, jsou nejlepší podmínky pro rozvoj řas, rozsivek, bičíkovců a dalších mikroorganismů, jichž jsou desetitisíce druhů a které jsou přítomny v každé kapce vody.

 

Hodnota pH

Kyselost či zásaditost vodných roztoků vyjadřujeme hodnotou pH. Pro praxi chemického ošetřování vody stačí vědět, že pH se pohybuje v rozsahu 1-14. pH = 7 má roztok přesně neutrální. Hodnoty nižší než 7 charakterizují zvyšující se kyselost a hodnoty vyšší naopak zásaditost. Ideální hodnota pro bazény je 7,2-7,6. pH vyšší než 7,8 vede k tvorbě různých minerálních zákalů a tvorbě kotelního kamene a jiných sraženin. pH nižší než 7,0 způsobuje korozi kovových povrchů. Hodnota pH ovlivňuje rozpustnost a účinek použitých dezinfekčních přípravků.

Hodnotu pH zjišťujeme spolehlivými testery. Do odebraného vzorku se přidá chemikálie (tableta nebo roztok), která změní barvu vzorku. Porovnáním s barevnou stupnicí určíte hodnotu pH.
Pokud je pH vyšší než 7,6, použijte přípravek pH- . Druhý den znovu zjistěte hodnotu pH, jestliže bude stále vysoká, celý postup opakujte, dokud nebude pH v doporučeném rozmezí. Pokud je pH nižší než 7,2, použijte přípravek pH+. Postupujte jako u přípravku pH-.

 

Jak ošetřit vodu při prvním napuštění bazénu

1. Ujistěte se o správné funkci filtračního zařízení a teprve poté přistupte k dávkování chemických prostředků.
2. Pomocí testovací soupravy zjistěte hodnotu pH vody a následně upravte pH použitím přípravků (Aquamar pH - a Aquamar pH +). Doporučená hodnota pH je 6,8 až 7,2.
3. Přidejte granulát Aquamar Quick pro vytvoření ideální hodnoty chloru ve vodě
4. V průběhu následujících dní udržujte hodnotu chloru přípravky Minitabs, Triplex nebo 7 Day tabs
5. Doporučujeme použít Chlor Stabil, který snižuje ztráty chloru způsobené UV zářením. Dokáže uspořit až 75 % chloru
6. Obzvláště při použití studniční vody přidejte přípravek Aquamar Mineral -, který vyváže z vody nežádoucí minerály, jenž by mohly způsobit případná zabarvení

 

Test Doporučená hodnota Opatření
pH 6,8 - 7,2 pH+ (zvýšení) / pH - (snížení)
Kyselina kyanurová 35 - 100 mg/l Chlor stabil (zvýšení)
Dopuštění vody (snížení)
Železo, mangan, měď < 0,1 mg/l Minerál minus
Chlor volný 0,3 - 0,6 mg/l 7 Day Tabs
Chlor vázaný (pach chloru) max. 0,3 mg/l pro snížení superšokové přechlorování Shock Chlor
Řasy Podle vzhledu vody Šokové ošetření - Shock Chlor
Prevence i šok. ošetření - Algaestop
Vápníková tvrdost 180 - 250 mg/l Minerál minus (snížení), Calcium+ - zvýšení
Pach po chlóru Subjektivní hodnocení Dechlor - snížení intensity

 

 

Jak průběžně ošetřovat vodu v bazénu

Během provozu bazénu se na stěnách, a to především v úrovni hladiny usazují nečistoty (vodní kámen, prach, hmyz atd.), které podporují tvorbu řas a zákalů, proto je důležité tyto nečistoty pomocí vysavačů, kartáčů nebo jiných pomůcek průběžně odstraňovat. Nečistoty u dna odstraníme odsátím, nečistoty na hladině a ve vodním sloupci odstraníme pomocí sítek.

1. Pravidelně alespoň 1x týdně zkontrolujte hodnotu pH, koncentraci chloru a upravte je na doporučené hodnoty (doporučená hodnota pH je 6,8 až 7,2).
2. Pravidelně vodu filtrujte a to dle velikosti bazénu, výkonu filtrace, teploty ovzduší a vody.
3. Doba filtrování se u standardně dodávaných filtrů pohybuje v rozmezí 4 - 8 hod. denně, doporučuje se rozfázovat po dvou hodinách.
4. Pravidelně, nejméně 1x týdně proplachujte filtrační náplň (kartuš nebo písek).

 

Každotýdenní údržba bazénu

V průběhu koupací sezóny byste měli nejméně 1x týdně propláchnout filtrační vložku (písek nebo kartuš). Pravidelně také kontrolujte hodnotu pH a koncentraci volného chlóru. Zkontrolujte velikost dlouhodobých tablet chlóru v plovákovém dávkovači, případně minitablet v dávkovači poloautomatickém. V případě nutnosti je doplňte.
Vzhledem k tomu, že některé řasy odolávají běžnému chlorování, je potřeba používat 1x týdně patřičnou dávku preventivního přípravku proti nárůstu řas Algaestop.
V období velkého horka a při velké zátěži bazénu je vhodné ošetřit vodu tzv. šokovým ošetřením, kdy se velmi rychle zvýší koncentrace chloru až na 10 mg/l. Tato koncentrace bezpečně zničí bakterie, viry i řasy, případně i vodní hmyz. Po tomto ošetření je však potřeba počkat s dalším koupáním, dokud koncentrace chloru neklesne pod 0,8 mg/l. K tomuto poklesu by mělo dojít během 24 hodin. Pokud se chcete koupat již dříve, nejdříve však po 12 hodinách (vysoká koncentrace chlóru musí působit dostatečnou dobu!), použijte pro snížení koncentrace chloru přípravek Chlor- . Je důležité, aby po šokovém ošetření byly okartáčovány stěny a dno bazénu. Řasy, které mohou zůstat v trhlinkách a záhybech, by se opět začaly množit.
Při velkém zatížení bazénu vznikají reakcí chloru s organickými nečistotami chloraminy, látky způsobující zvýšenou dráždivost vody na oči, sliznice a pokožku. Chloraminy také způsobují onen nepříjemný a dráždivý pach po chloru. Doporučujeme proto 1x týdně použít přípravek Dechlor, který vzniklé chloraminy rozloží.
Doporučujeme také 1x týdně použít přípravek Vločkovač, který brání tvorbě zákalů a odstraní zákaly již vzniklé.

 

Ošetření vody před dovolenou

Jestliže chcete po návratu z dovolené opět používat bazén bez toho, aby musel být čištěn a nově naplněn, je nutno dodržovat následující pokyny:

1.Upravte hodnotu pH
2. Do dávkovače chloru dejte trojnásobné množství pomalurozpustných tablet
3.Přidejte Algaestop
4. Bazén přikryjte krycí plachtou
5. Zajistěte, aby filtrace běžela denně alespoň 4 hodiny
6. Po návratu zkontrolujte a upravte pH a koncentraci chloru

 

Čištění stěn bazénu na úrovni hladiny

V průběhu provozu bazénu se na stěnách usazují nečistoty (vodní kámen, prach, hmyz, nečistoty z okolí), zvláště silně se usazují na úrovni hladiny vody, na rozhraní voda-vzduch. Tyto usazeniny jsou nejen nehezké, ale podporují také tvorbu řas a zákalů. Průběžně je možné nečistoty odstraňovat samočinnými automatickými nebo poloautomatickými čisticími stroji (vysavače, roboty).
K čištění usazenin, zejména na rozhraní voda-vzduch, je třeba používat doporučené prostředky, nikoli saponáty nebo mýdlo. Doporučujeme přípravek Clear B. Před čištěním snižte hladinu vody pod zašpiněnou část (5-10 cm).

 

Odstraňování hrubých nečistot

Nečistoty, které klesly ke dnu (písek, kamínky, zetlelé listy, kousky kovů...) odstraníte smetením a odsátím nebo použitím permanentního magnetu na tyči. Nečistoty, které zůstávají plavat na hladině, nebo se volně vznášejí ve vodě (mrtvý hmyz, vlasy, polétavá semena), denně odstraňujte pomocí sítěk.
Všechny tyto nečistoty jsou živnou půdou pro růst mikroorganismů. Doporučujeme zakrývat bazén plachtou (ochrannou nebo solární), zabráníte tak vniknutí nečistot. Její přínos je také ve snížení odparu vody a zvýšení její teploty.

 

Přezimování

Při skončení koupací sezóny je potřeba zajistit bazén na zimu. Jestliže bazén dobře zazimujete, ušetříte si práci při jarním uvedení do nové sezóny. Nejdříve vypusťte vodu až pod skimmer a výpusť zpětné trysky. Prohlédněte folii, zda není děravá. Případné díry zalepte soupravou na opravování folie. Usazeniny a nečistoty na běžné úrovni hladiny odstraňte pomocí přípravku Clear B. Odmontujte všechny odpojitelné hadice a uložte je na suchém místě. Do vody, která zůstala po částečném vypuštění přidejte přípravek Zazimovací roztok a trojnásobnou dávku chloru. Po zakrytí zimní plachtou je bazén připraven na zimu.

 

Dezinfekce vody

Každý koupající vnáší do vody desítky tisíc mikroorganismů, které se v ní dále množí. Z tohoto důvodu je nutné průběžně a pravidelně vodu dezinfikovat. Nejpoužívanějšími chlorovými prostředky k dezinfekci vody jsou kyselina tri(di)chloroisokyanurová nebo chlornany. Působí nejen na bakterie, viry a plísně, ale částečně i na řasy. Koncentraci chloru pro soustavnou dezinfekci je nutné udržovat mezi 0,3-0,6 mg/l (ppm). Při ustáleném provozu měříme koncentraci chloru 1x týdně, při velkém provozu a v obdobích horka častěji. Před měřením zkontrolujte a případně upravte hodnotu pH!
Pro běžné chlorování při ustáleném provozu doporučujeme používat chlorovací tablety 7 Day Tablets, Pomalurozpustné minitablety. Tyto tablety obsahují chlór v nejkoncentrovanější v dnešní době možné podobě. Tablety jsou tvarově stálé a rozpouštějí se v průběhu několika dní (5-10).
Rozpouštěním tablety uvolňují potřebný chlór. Umožňují tedy doplňovat dávkovač chlóru (plovák) pouze 1x týdně. Navíc obsahují také kyselinu kyanurovou, snižují tak i ztráty volného chlóru.
Obecně platí, že pokud klesne koncentrace chlóru pod 0,3 mg/l, je bezpodmínečně nutné dodat novou dávku chlorového přípravku. Potřeba chlorování se mění v závislosti na pH, teplotě vody i vzduchu, počtu koupajících se, četnosti a intenzitě dešťů a bouřek.
Všechny chlorovací přípravky se musí při skladování chránit před vlhkostí!

 

Filtrace vody a provoz pískového filtru

Dříve nežli začnete vodu ošetřovat chemickými přípravky, přesvědčte se, že filtrace řádně funguje. Zkontrolujte následující:

Hadice a trubky musí být prosty překážek, které by nepříznivě ovlivňovaly průtok vody.
Zkontrolujte vzduchotěsnost hadic, potrubí a všech spojů.
Přesvědčte se, že čerpadlo je zalito vodou a vytlačuje silný proud vody.
Přesvědčte se, že filtr obsahuje správné množství křemeliny nebo pískového média, případně že kartuš je správně zasazena na svém místě, je neporušená a čistá.

Přečtěte si pozorně informace dodané výrobcem filtru.

 

 

Bazénová chemie - druhy znečištění a jejich odstranění

 

Zakalená voda

Zakalení může mít více příčin - přítomnost minerálů, řas, organický zákal atd
Jak se zbavit znečištění?

1. Zkontrolujte správný chod filtrace.
2. Zkontrolujte hodnotu pH a koncentraci volného chlóru testerem, popřípadě peroxidu.
3. Přidejte Chlor Shock.
4. Po 24 hodinách přidejte Vločkovač.

Jestliže se voda v bazénu nevyčistí po 4-5 dnech nepřetržitého filtrování, při vysoké koncentraci volného chloru, použijte Minerál minus pro odstranění minerálního zabarvení a zákalu.

 

Zelená voda

Je často doprovázena tvořením slizu na dně a stěnách bazénu.
Jak se zbavit znečištění?

1. Zkontrolujte hodnotu pH a koncentraci volného chlóru testerem, popřípadě peroxidu.
2. Přidejte algicidní přípravek proti tvorbě řas Algaestop.
3. Přidejte šokový přípravek proti řasám Chlor Shock.
4. Po 24 hodinách přidejte Vločkovač.
5. Okartáčujte stěny a dno od řas.
6. Nepřetržitě filtrujte.

 

Hnědá voda

Voda pravděpodobně obsahuje moc železa.

1. Zkontrolujte a upravte hodnotu pH, přidejte Mineral minus a nepřetržitě filtrujte.
2. Po 24 hodinách přidejte Vločkovač a stále vodu filtrujte.

 

Mléčně bílá voda

Tento problém je způsoben vysokým obsahem minerálů a zároveň vysokým pH. Ujistěte se, že problém nenastal převločkováním tj. předávkováním Vločkovače.

1. Změřte a upravte pH testery, je-li to nutné.
2. Přidejte dávku přípravku Chlor Shock.
3. Nepřetržitě filtrujte alespoň 24 hodin.
4. Přidejte Mineral minus.
5. Nejméně po dalších 48 hodinách filtrování přidejte Vločkovač.

 

Smaragdově zelená voda

Mrtvé řasy se vznášejí ve vodě a nelze je odfiltrovat.
Jak se zbavit znečištění?

1. Přidejte dávku přípravku Chlor Shock.
2. Přidejte Vločkovač.
3. Nepřetržitě filtrujte alespoň 24 hodin.

 

Průzračně zelená voda

Tento stav je způsoben vysokou koncentrací mědi.
Jak se zbavit znečištění?

1. Zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru pH testery a upravte je, je-li to nutné.
2. Přidejte Minerál minus.
3. Po 24 hodinách přidejte Vločkovač.
4. Nepřetržitě filtrujte alespoň 24 hodin.

 

Řasy

Řasy jsou schopné přizpůsobit se chemickým prostředkům během několika dní, zvláště pokud jsou dávky nižší než doporučené.
Spory řas jsou do bazénů neustále přinášeny prostřednictvím prachu, větru a deště. Rychle se vyvíjejí, mohou mít barvu zelenou, hnědou, nažloutlou i černou. Dno i stěny bazénu jsou pak kluzké, mazlavé a voda páchne.


Jak se zbavit znečištění?

1. Změřte a případně upravte pH testery.
2. Použijte prostředky proti nárůstu řas - algicidní prostředek Algaestop, Chlor Shock nebo BlueOne Shock (bezchlorový přípravek). 3. Ponechte filtrační zařízení v chodu.
4. U pískových filtrací sledujte na manometru tlak ve filtrační nádobě a v případě potřeby proveďte zpětné propláchnutí, aby se zachycené řasy vyplavily.
5. V teplém období a při intenzivnějším používání bazénu doporučujeme jako preventivní opatření šokové ošetření 1x týdně (Chlor Shock), případně dávky algicidních přípravků (Algaestop) zabraňujících tvorbě řas.

V případě silného nárůstu řasy na dně a stěnách bazénu zkontrolujte pH vody a přidejte Chemický set proti řasám. Tento přípravek uvolňuje do vody látky obsahující chlor. Bublinky stoupají podél stěn bazénu a strhávají a nabalují řasy na sebe a vynášejí je s sebou na hladinu. Zneškodněné řasy z hladiny odstraní skimmer. Za 6 hodin po aplikaci je voda čistá, bez řas. Jedna sada umožní úpravu 50m3 vody.

 

Nejasná voda postrádající jiskru

Jak se zbavit znečištění?

1. Zkontrolujte hodnotu pH a koncentraci volného chloru pH testery.
2. Přidejte Vločkovač.
3. Nepřetržitě filtrujte.

 

Černé skvrny na stěnách a dně bazénu

Voda je napadena černými řasami.

1. Zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru pH testery.
2. Přidejte Chlor Shock.
3. Po 24 hodinách přidejte Vločkovač.
4. Vyčistěte fólii pomocí Clear A.
5. Nepřetržitě filtrujte.

 

Zelené, hnědé skvrny, znečištění stěn pod hladinou a na dně

Tento problém je zpravidla způsoben vysokým obsahem minerálů a zároveň vysokým pH. Ujistěte se, že problém nenastal převločkováním tj. předávkováním Vločkovače.

1. Zkontrolujte pH a upravte je, je-li to nutné.
2. Přidejte Chlor Shock.
3. Nepřetržitě filtrujte alespoň 24 hodin.
4. Přidejte Mineral minus.
5. Nejméně po dalších 48 hodinách filtrování přidejte Vločkovač.

 

Ztráty chlóru působením UV záření

Ultrafialová složka slunečního záření způsobuje ztráty chlóru z vody venkovních bazénů. Použitím přípravku Chlor Stabil lze uspořit až 75 % chlóru. Přípravek obsahuje 100% kyselinu kyanurovou a je zcela rozpustný.

 

Dráždění očí a pokožky

Špatná hodnota pH, zkontrolujte pH a upravte jej pomocí přípravku pH+ nebo pH-

 

Dráždění očí a pokožky spolu s nepříjemným chlorovým zápachem

Vysoká hodnota vázaného chloru, zkontrolujte pH, změřte koncentraci vázaného chloru. Je-li koncenrace vyšší než 0,3 mg/l, proveďte šokové ošetření přípravkem Chlor Shock.

 

 

Bazénová chemie - kompletní nabídka

Hodnocení obchodu na Zboží.cz