Jak vybrat sekačku na trávu?

 

 

1. Velikost trávníku

Základním kritériem je velikost sečené plochy. Malá elektrická sekačka není stavěná na sečení louky a naopak velká sekačka s pojezdem se nemusí hodit na sečení několikametrové předzahrádky před domem. Pro základní orientaci použijte jednoduchý graf nahoře, který Vám udává vhodnost velikosti záběru vzhledem k předpokládané rozloze trávníku.

 

2. Povaha terénu

Pokud je váš trávník rovinatý, nebude hrát toto hledisko takovou roli. Pokud je ale členitý, s velkým převýšením či nerovnostmi, bude pro Vás snazší pracovat se sekačkou, která má vlastní pojezd a dostatečný výkon. Je možnost zvážit i model s velkými koly, která zlepšují výkon právě v náročnějším terénu.

 

3. Členitost terénu

Musíte sekat kolem stromů, skalek či jiných překážek? Pokud to velikost trávníku dovolí, vyberte si lehčí modely. U větších ploch zvažte model s předními natáčecími koly. Velmi dobře se manévruje se sekačkou, která má velká zadní kola.

 

4. Výbava

Věci jako skládací koš, snadno nastavitelná ergonomická řidítka, pohodlné nastavení výšky sečení či regulace rychlosti u modelů s pojezdem Vám mohou zpříjemnit čas, který budete věnovat péči o váš trávník.

 

5. Mulčování, sběr, výhoz

Existuje několik způsobů, jak naložit se sekanou trávou – mulčování, sběr výhoz (dozadu nebo do boku). Pokud mulčujete, tráva je několikrát rozsekána až na malé kousíčky a přímo tak slouží jako přírodní zelené hnojivo. Mnoho modelů MTD nabízí možnost sekat dvěmi, třemi nebo dokonce všemi čtyřmi způsoby už ve standardu, k některým potom můžete doobjednat vhodné příslušenství.

 

Víceúčelové sekačky poznáte podle loga 2-in-1, 3-in-1 nebo 4-in-1

 

 

Co je mulčování?

 

Abyste využili všechny výhody mulčování, měli byste dát pozor na to, abyste nikdy nesekali více než jednu třetinu výšky trávníku a v hlavní sezóně mulčovali jednou až dvakrát do týdne.Zvláštní profil nožů a speciálně tvarované šasi mulčovací sekačky vytváří kolem žacího ústrojí turbulence, které znovu a znovu dopravují posečenou trávu zpět k nožům, kde je rozsekána na malinké kousíčky a následně vtlačena mezi stébla trávy. Posečená tráva tak doslova zmizí před očima.

 

1. Proč mulčovat?

Kvůli kráse trávníku Není potřeba sbírat odřezky. Univerzitní studie dokazují, že trávníky jsou stejně zelené a rostou více, když se odřezky vrátí na trávu.

 

2. Čím se stane sekačka mulčovací sekačkou?

Stane se tak díky dvěma prvkům: jedním je vypouklý tvar žacího ústrojí a druhým je vidlovitý tvar nože. Vnější část nože vytahuje trávu a seká ji. Vzduchové proudy v žacím ústrojí pak vtáhnout odřezky do víru a tam jsou po určité době rozsekány na nejmenší kousky. Nakonec vzniká díky vnitřnímu záhybu nože tlak, který tyto nejmenší částečky vrhne zpět na turf, kde se rozloží. 

 

3. Mulčování šetří čas

Vzhledem k technologii mulčování odpadá stálé vysypávání koše nebo starost s hrabáním posekané trávy.

 

4. Mulčování šetří peníze

Protože mulčovaná hmota slouží zároveň i jako skvělé přírodní hnojivo, ušetříte peníze za drahé chemické doplňky. Navíc brání vypařování vody, takže ušetříte i na závlaze.

 

5. Mulčování chrání trávník

Jemné kousíčky rozsekané trávy jsou vtlačeny mezi stébla a chrání tak trávník před intenzivním slunečním zářením a před vysycháním.
Je to skvělý způsob, jak udržet svěže zelenou barvu trávníku po dlouhou dobu.

 

6. Netvoří se plsť

Z výzkumu vyplývá, že odřezky nepodporují tvorbu této vrstvy. Plsť vzniká z vláknitých částí travních rostlinek včetně stonku a kořene, ale ne z travního listu. Odřezky jsou z lístků a obsahují 80-85% vody. Rozkládají se rychle. Plsť se tvoří rychleji, jestliže se trávník přehnaně hnojí nebo zavlažuje a trávník přerůstá.

 

7. Zachycení vláhy

Odřezky trávy na trávníku zachycují vodu, protože chrání povrch půdy před přímým slunečním zářením a tudíž snižují odpařování. Když se rozloží, vzniká humus, který opět vstřebává vodu.

 

8. Sekejte často

Nenechte trávu dorůst do velké výšky. Použijte pravidlo o jedné třetině. Nikdy nesekejte více než 1/3 délky listu na jedno sekání. V mnoha oblastech se vyplatí sekat trávu v létě na větší výšku, aby se netvořilo velké teplo a travní rostlinky byly chráněny před poškozením teplem.

 

9. Provzdušňujte trávník

Na jaře budete možná uvažovat o pronájmu provzdušňovače, který odstraňuje hrudky v trávníku. Tím se otevírá půda a umožňuje se větší pohyb vody, hnojiv a vzduchu, urychluje se rozklad odřezků a zvětšuje růst kořenů.

 

10. Nepřehánějte zavlažování

V nejsušším letním období je potřeba trávník zavlažovat alespoň 1" vody za 5-6 dní. Většina rozstřikovačů má výkon asi 1/4"-1/3" vody za hodinu, takže musí být v provozu nepřetržitě alespoň 4 hodiny. Jestliže voda začne z trávníku vytékat p 

 

Tipy na údržbu trávníku a zahrady

 

Správné sekání

Stejně jako rostliny na zahradě i váš trávník potřebuje zdravou listovou plochu a kořenový systém, aby se udržel jeho atraktivní a zdravý vzhled.Zásadou z praxe je to, že nikdy nesmíte odstranit více než horní třetinu travního listu. Stejně jako u všech rostlin, i listy trávy přeměňují sluneční záření na nové buňky, a tím vzniká nová listová plocha a rozrůstají se kořeny.Existuje starý názor, že čím vyšší tráva, tím hlubší jsou kořeny. Ale nemusí tomu tak být. Síla a hloubka kořenů také záleží na druhu trávy, který pěstujeme, na propustnosti půdy, objemu dešťových srážek či zavlažování a správné výživě. Na jaře a na začátku léta, kdy trávník nejvíce narůstá, bude asi potřeba sekat jednou týdně. Během horkých měsíců se růst zpomaluje, a tak časté sekání není nutné.Obecně se dá říci, že by se měl trávník posekat, když dosáhne poloviny výšky pravidelného sekání. Jestliže dochází k nejsvěžejšímu a nejzelenějšímu nárůstu ve výšce asi 2 palců, pak byste měli sekat znova, když tráva doroste do 3 palců.

 

Jaká je správná výška

Různé druhy mají různý způsob růstu. Trávy rostoucí kolmo vzhůru by měly být ponechány vysoké, aby slunce osvítilo co největší plochu listů. Trávy plazící se nebo ohnuté by měly být kratší, i méně než 1". Lipnici a kostřavu je třeba udržovat v délce asi 1,5" na jaře a na podzim, když je chladné počasí a asi 2" za horkého a suchého léta nebo na zastíněném stanovišti a na svahu, kde má tráva obtížnější podmínky k růstu.Jestliže je trávník rozsáhlejší a chcete, aby vypadal jako louka, uvažujte maximálně o 3". Při vyšším vzrůstu se mohou ztenčit listy a vzniknout prázdná místa. Po delším období dešťů, kdy tráva začíná růst nekontrolovaně, nejdříve sekejte na větší výšku a o jeden či dva dny později na obvyklou výšku, aby rostlina neutrpěla šok a nezhnědla. Vlhký nebo vodou nasáklý trávník způsobí, že na něm zůstanou stopy po kolech sekačky a tráva zůstane příliš krátká. Zde je možno uplatnit výše zmíněné pravidlo o jedné třetině výšky.

 

Neupravený vzhled

Jestliže váš trávník vypadá poněkud neupraveně, a to navzdory pravidelnému sekání a ošetřování, problém může být v otupených nožích žacího ústrojí. Namísto správného sekání nože listy trávy trhají a ničí a na trávě zůstává bělavý nádech, který během pár dní zhnědne.Rotační nože by měly být v ideálním případě broušeny jednou měsíčně a strunové sekačky jednou ročně. Hrubolisté druhy trávy budou více otupovat nože, které bude potom nutné brousit častěji.Nově vysazené rostlinky trávy mohou po sekání rovněž vypadat neupraveně, a to i s nejostřejšími noži. Tento jev se postupně upraví sám, neboť listy trávy se budou zesilovat a rozšiřovat.

 

10 tipů pro sekání a mulčování


Časy se mění - Často je ve městech a vesnicích zakazován sběr travního odpadu - Mulčovací sekačka je tedy odpovědí na tyto problémy

 1. Sekejte často - za normálních podmínek jednou za 5 dní, za sucha po 7 dnech.
 2. Sekejte pomalu a klidně.
 3. Sekejte s motorem na plný výkon. Tím se ovládá rychlost otáčení nožů.
 4. Sekejte s čistou sekačkou. Pod krytem se nesmí hromadit tráva.
 5. Sekejte s ostrými noži.
 6. Sekejte jen za sucha. Vlhká tráva se bude shlukovat.
 7. Sekejte výše. Na jedno sekání neodstraňujte více než 1-1,5" travního listu.
 8. Sekejte dvakrát (nejprve na větší délku listu, potom níže), je-li tráva přerostlá.
 9. Udržujte trávník v čistotě, zdraví a s dostatečným přísunem hnojiv.
 10. Přečtěte si pozorně návod k použití. Seznámení se s funkcí vašeho stroje pomůže dosáhnout optimálního výkonu.

 

Recyklujte svou zahradu!

Jak se to dělá? Přestaňte sbírat odřezky trávy. Recyklujte je.
Zapomeňte na dlouho udržovaný názor, že odřezky trávy ponechané na trávníku zarovnávají povrch půdy nebo tvoří plsť. Dle odborníků to není pravda. Bylo zjištěno, že plsť se netvoří z odřezků, ale z kořenů, listových obalů a oddenků. Odřezky se rychle rozkládají, neboť obsahují malé množství liginu, látky, která odolává rozpadu. Kořeny a oddenky jí obsahují větší množství, více odolávají rozpadu a proto přispívají k tvoření travní plstě.Takže neuvažujte o plsti. Namísto toho myslete na výživné látky, které se vracejí na váš trávník ze zbylých odřezků. Jeden plný koš se rovná téměř čtvrt libře organického dusíku. Když tedy necháte posekanou trávu na trávníku, sníží se tím náklady na hnojiva. Sníží se také ztráty vody a sníží teplota půdy.

 

Nejefektivnějšího využití odřezků, dle názoru odborníků, dosáhnete takto:

 1. Neodstraňujte při sekání více než 1/3 listové plochy. Když je sekačka nastavena na 2", tráva se má sekat, když doroste na výšku 3".
 2. Sekejte, když je trávník suchý.
 3. Použijte ostré žací nože. Tupá sekačka trhá a ničí rostlinky, a potom se na špičce lístku objeví matné plochy.

Recyklace trávníku je velmi prospěšná. Trávník vás bude mít rád, vaše záda vás budou mít rády a vaši spoluobčané ocení vaše úsilí pro zajištění společné budoucnosti.

 

Poznámka k výkonu motorů u malých strojů: 

Mnoho společností na českém trhu udává výkony měřené na základě již neplatných norem. Zákazník potom nemá šanci správného porovnání. MTD se rozhodla (podobně jako třeba Briggs&Stratton) uvádět v katalozích objem motoru. Vyšší objem znamená obecně výkonnější motor. Pokud má motor navíc systém OHV či DOV, znamená to pro zákazníka vyšší točivý moment (větší sílu) a nižší spotřebu. Tradice firmy MTD Vám dává záruku, že se Vám do rukou vždy dostane stroj osazený motorem špičkových výkonových parametrů.

 

Základní rozdělení sekaček na trávu

 

Elektrické sekačky

jak už název napovídá, jsou na elektřinu. Některé mohou být na akumulátor, ale převážná sekaček má kabel ke zdroji elektrického napájení. Pokud je kabel příliš krátký, můžete si pomoci prodlužovacím kabelem. Elektrické sekačky jsou většinou menší než motorové sekačky. Jejich ovládání je většinou lehčí a snazší. Jsou vhodné na menší zahrady a předzahrádky u domku. Jejich obsluhu zvládnou i ženy a starší děti.

 

Benzínové sekačky

Jsou vhodné především pro větší pozemky, rozlehlé zahrady či sady. Jsou zpravidla větší než sekačky elektrické a mají tedy i větší záběr, proto je s nimi rychlejší nekačení trávy. Jejich obrovskou výhodou je, že je pohání benzínový motor, a tudíž Vás při práci neomezuje žádný kabel. Oproti elektrickým sekačkám jsou ale mnohem větší a těžší, a proto je s nimi těžké manipulovat. Špatně se s nimi pracuje na malé ploše a nejsou vhodné pro ovládání dětmi.

 

Ruční a vřetenové sekačky

Chcete mít svůj trávník upravený jako nikdy předtím? Tak přesně pro vás je určena vřetenová sekačka . Narozdíl od klasické rotační sekačky se v ní tráva neseká, ale střihá. Tráva je tak dokonale zkrácena bez roztřepených konečků (ty se mohou tvořit při použití rotační sekačky s tupým nožem a na slunci pak zasychat a žloutnou), stejně jako by jste trávník ostříhali klasickými nůžkami. Systém střihání trávy vřetenovou sekačkou je momentálně nejdokonalejším způsobem péče o trávník a mimo jiné se používá na golfových greenech a hřištích.

 

Strunové sekačky a vyžínače

Vyžínače a strunové sekačky jsou vhodnější do kamenitého a složitého terénu. Pokud najedete na kamen určitě to nevadí jako u vřetenové sekačky. Jsou také dobré na sečení trávy kolem stromů či plotů. Nemají sběrný koš a drží se celé ve vzduchu. Jejich obsluha je trochu náročnější než u sekaček vřetenových, které jen jezdí po zemi. U strunových sekaček je potřeba mít ochranné pomůcky (boty, brýle) .

 

Robotické sekačky

Zcela unikátním typem  sekaček jsou tzv. robotické. Sečení a nabíjení je prováděno automaticky. Jakmile potřebuje baterie dobít, sekačka se vrátí do nabíjecí stanice, nabije se a pokračuje dále v sekání. Protože tato sekačka seká trávu téměř neustále, je výsledek vynikající. Nastavení pomocí klávesnice a displeje, může být sekačka seřízena tak, aby odvedla prvotřídní práci i na travnatých plochách, které mají komplikovaný tvar.Robotické sekačky jsou plně automatická a nevyžadují přítomnost člověka. Nebudete muset trávit hodiny sekáním trávníku běžnou sekačkou, svůj čas tak můžete trávit se svojí rodinou.

 

 

Hodnocení obchodu na Zboží.cz